Vakschilderplan - Registratieovereenkomst

-----

LET OP! - Lees dit a.u.b. goed door voordat je een account aanmaakt

Vakschilderplan is een gratis openbaar platform waar klanten en Vakschilders klussen, informatie en contactgegevens kunnen uitwisselen met elkaar. Aangezien het een openbaar platform is, zijn emailadressen van klanten en Vakschilders voor iedereen zichtbaar die zich op het platform heeft ingeschreven. Deel daarom geen persoonlijke gegevens met anderen op het platform. Deel ook geen foto's waaruit jouw persoonlijke identiteit opgemaakt kan worden. Mocht je een klus willen plaatsen voor een Vakschilder, doe dit dan met een algemene klusomschrijving. Heb je contact met een Vakschilder n.a.v. het plaatsen van een klus? Stuur elkaar dan een privebericht, of wissel contactgegevens met elkaar uit om de klus verder af te stemmen buiten Vakschilderplan. Vakschilderplan is bedoeld om klant en Vakschilder makkelijk bij elkaar te brengen. Stem persoonlijke informatie over klussen of betalingen altijd persoonlijk af met de Vakschilders en niet via Vakschilderplan. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat wij ieders privacy op dit platform kunnen garanderen. Vakschilderplan is niet aansprakelijk voor het negeren van deze eerder genoemde waarschuwingen. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst verklaar je dat het gebruik van dit platform geheel op eigen risico is. Ook verklaar je hiermee dat Vakschilderplan niet aansprakenlijk is voor het negeren van alle eerder genoemde waarschuwingen.

Hoewel we proberen alle berichten die ongepaste, seksueel georiënteerde, misbruikende, hatelijke, lasterende of privacyschendende inhoud bevatten of op welke andere wijze welke wet dan ook overtreden te bewerken of te verwijderen, is het voor ons onmogelijk elk bericht dat op dit forum geplaatst wordt te keuren, hetgeen betekent dat u onderkent dat alle geplaatste berichten de mening en standpunten van de oorspronkelijke auteur vertegenwoordigen en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van dit forum. We nemen dan ook geen verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke geplaatste berichten dan ook. We staan niet in voor noch garanderen de nauwkeurigheid en volledigheid van elk bericht.

Door u te registreren op dit forum gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal zult plaatsen dat wetens incorrect, onnauwkeurig, misbruikend, hatelijk, pesterig, seksueel georiënteerd, bedreigend of privacyschendend is of geldende wetten kan schenden.

Weigering deze regels te gehoorzamen kan leiden tot de beëindiging van uw account, een schorsing van uw account of een permanente verbanning van uw account van dit forum. Uw IP-adres zal worden opgeslagen met elk bericht dat u maakt en kan worden opgevraagd door de leiding van het forum, mocht de noodzaak daartoe zich voordoen. U gaat ermee akkoord dat we op elk moment de mogelijkheid en het recht hebben elke account en elk bericht te verwijderen, bewerken of sluiten, mocht dit gepast worden geacht. U gaat er ook mee akkoord dat alle informatie die u op dit forum invoert zal worden opgeslagen in een database en dat "cookies" zullen worden opgeslagen op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren.

Alle informatie die u op dit forum invoert zal niet worden meegedeeld aan een derde partij zonder uw volledige toestemming, hoewel het personeel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor elke poging tot hacken waarbij uw gegevens in gevaar komen.

Door verder te gaan met het registratieproces gaat u akkoord met de bovenstaande regels en alle andere regels die de beheerder heeft of beheerders hebben opgesteld, waaronder het toevoegen van uw gegevens aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.